Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Coachmaterialen

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van gratis en betaalde coachmaterialen via www.nicolettedevries.nl. Als je gebruikmaakt van een aanbieding of een bestelling plaatst (bijv. een bestand downloadt), dan aanvaard je daarmee deze Leveringsvoorwaarden .

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, en zijn vrijgesteld van btw op grond van artikel 25 Wet OB.

1.2 Je kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen met de gegevens van je bestelling en de benodigde contactgegevens. Je ontvangt daarna een bevestigingsmail met een factuur, betaalinstructies en het verzoek het factuurbedrag over te maken.

1.3 Zodra Nicolette de Vries je betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling zo snel mogelijk per post naar je toegestuurd. In het geval van een digitale aankoop krijg je een e-mail met instructies voor het downloaden van je bestanden.

1.4 Door een bestelling te plaatsen en deze te betalen, ga je een definitieve koopovereenkomst aan met Nicolette de Vries. Voordat je bestelt of gebruikmaakt van een aanbieding, dien je deze Leveringsvoorwaarden te accepteren. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op www.nicolettedevries.nl.

1.5 Met een definitieve koopovereenkomst krijg je het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en wettelijk auteurschap blijven te allen tijde bij Nicolette de Vries.

2 Intellectuele eigendom, eigendomsrechten en gebruik

2.1 Nicolette de Vries behoudt te allen tijde de rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, op al haar producten en ontwerpen, zowel in hun geheel als in onderdelen. Je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Op de producten van Nicolette de Vries berust copyright. Je mag deze daarom niet kopiëren, digitaal delen of op een andere manier verveelvoudigen, openbaar maken of op enige wijze commercieel (her)gebruiken of verspreiden.

2.3 Je mag geen “afgeleide werken” maken door gekochte producten aan te passen en daarna te verspreiden of commercieel te exploiteren.

2.4 Nicolette de Vries garandeert dat de aan jou geleverde producten en ontwerpen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Nicolette de Vries is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de aan jou geleverde producten.

3.2 Correspondentie en levering van digitale producten gebeuren via e-mail en internet. Levering van fysieke producten gebeurt per post. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Nicolette de Vries voor de correspondentie en levering. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je pc en software zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat je veilig je e-mail kunt gebruiken en je digitale producten kunt downloaden en gebruiken.

4 Bestelling annuleren of retourneren

4.1 Als consument kun je een bestelling annuleren en retourneren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Je betaalt zelf de kosten voor de retourzending.

4.2 Op digitale producten geldt vanwege de aard van deze producten geen recht van retour. Je kunt om deze reden een reeds gedownloade bestelling niet annuleren.

5 Diversen

5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, komt de betreffende bepaling te vervallen en zal Nicolette de Vries deze vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.2 Op deze Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.3 Partijen zullen in eerste instantie gerezen geschillen in onderling overleg proberen op te lossen. Als dat niet lukt, zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland, of de rechter in het arrondissement waar Nicolette de Vries is gevestigd, dit ter keuze van Nicolette de Vries.

5.4 Nicolette de Vries is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Brabant onder nummer 17226613.

Contact

Neem voor vragen contact op met Nicolette de Vries. Bekijk ook de Algemene voorwaarden (pdf-bestand) die van toepassing zijn op al mijn diensten.

Nicolette de Vries, november 2021
(v2.211123)