Overeenkomst

Afspraken bij coaching en trainingen

Je hebt laten weten dat je bij mij, Nicolette de Vries, coaching of een training wilt starten. Daarmee hebben we een overeenkomst. Voor je coaching of training gelden de afspraken hieronder.

 • Ik, Nicolette de Vries, houd me als jouw coach aan alle wetten en regels die gelden voor zelfstandige leefstijlcoaches en stoppen-met-rokencoaches.
 • Als lid van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) houd ik me aan de BLCN-gedragscode.
 • Ik ben verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Privacy en dossier
 • Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Ik deel de inhoud van onze gesprekken en contacten met niemand, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Ik houd een cliëntendossier over jou bij. Ik moet dit van de wet 20 jaar bewaren. Je mag dit dossier altijd inzien.
 • Je geeft mij op tijd alle juiste informatie die nodig is voor je begeleiding, bijvoorbeeld over je leefstijl en gezondheid. Dat gebeurt via het intakeformulier, vragenlijsten, gesprekken en andere contacten met mij.
 • Als je belangrijke informatie niet of te laat geeft, of verkeerde informatie geeft, ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen, en betaal je de kosten hiervan zelf.
 • Ik verwerk je persoonlijke gegevens volgens de privacywet (AVG). Hoe ik dat precies doe, staat in mijn privacyverklaring.
Tijdens de afspraken en sessies
 • Ik ben verplicht om jou respectvol, zorgvuldig, met vakmanschap en naar beste kunnen te begeleiden. Ik ben niet verantwoordelijk voor het resultaat van je begeleiding.
 • Je werkt actief mee aan je begeleiding. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes, beslissingen, gedrag en de gevolgen daarvan, ook als je adviezen van mij opvolgt.
 • Ik moet jou informatie geven over mijn begeleiding en behandelmethoden.
 • Ik mag zonder jouw toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • Als ik je niet, of niet goed genoeg kan helpen, verwijs ik je door naar een geschikte coach, therapeut of arts.
 • Je gaat met respect om met anderen, de natuur en je omgeving tijdens afspraken en sessies. Je rookt niet, gebruikt geen alcohol of drugs, en laat geen afval achter.
 • Je deelt geen persoonlijke informatie en beeldmateriaal van andere deelnemers met derden of zet die online.
Afzeggen, uitstellen en stoppen
 • Je zegt een afspraak of sessie minimaal 24 uur van tevoren af. Doe je dat niet of kom je niet opdagen, betaal je mijn uurtarief van 75 euro maal de gereserveerde uren. 
 • Heb je je aangemeld voor Rookvrij en Fitter, maar besluit je om toch niet mee te doen? Dan zijn daar kosten aan verbonden. Zie de voorwaarden op de website van Rookvrij en Fitter.
 • Ik mag zonder reden een afspraak of sessie afzeggen. Je krijgt dan het eventueel door jou betaalde bedrag terug.
 • Als je niet op tijd betaalt of andere afspraken niet nakomt, kan ik je volgende afspraken of sessies uitstellen.
 • Ik of jij kan op elk moment stoppen met je begeleiding als we dat allebei goedvinden.
 • Als jij je begeleiding wilt stoppen maar ik dat niet verstandig vind, dan onderteken je een verklaring waarin staat dat je voor eigen risico en tegen mijn advies in stopt.
 • Als ik je begeleiding wil stoppen maar jij niet, dan mag ik dat alleen met een goede reden. Ik blijf je hulp en advies geven totdat je andere begeleiding hebt gevonden.
Betalen en declareren
 • We spreken voor de start van je coaching of training af welk tarief je betaalt. Standaard gelden de prijzen inclusief btw op mijn actuele prijslijst.
 • Als je een afspraak wilt verlengen, geldt mijn standaard uurtarief.
 • Ik stuur je na elke afspraak per e-mail een factuur. Je moet binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betalen kan per betaalverzoek, of door het bedrag naar mijn bankrekening over te maken.
 • Doe je mee aan Rookvrij en Fitter? Je zorgverzekering betaalt dan alle kosten, maar alleen als je dit kalenderjaar nog geen stoppen-met-roken-begeleiding of hulpmiddelen vergoed hebt gekregen. Je moet ook daadwerkelijk begeleiding hebben gekregen.
 • Je controleert altijd zelf of je verzekering de kosten vergoedt. Vergoedt de verzekering niet, dan betaal je zelf op tijd de factuur.
 • Je krijgt pas een declaratienota voor je (aanvullende) zorgverzekering nadat je een factuur hebt betaald.
Klachtenregeling en Algemene voorwaarden
 • Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over mij? Laat het me zo snel mogelijk weten, dan zoeken we samen een oplossing! Lukt dat niet, of wil je liever meteen onafhankelijke hulp? Neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg. Hoe je dat doet lees je in mijn klachtenregeling.

 • Mijn actuele Algemene voorwaarden (pdf) zijn van toepassing op deze overeenkomst, elk aanbod en al mijn diensten, ook als die gratis zijn of de zorgverzekering betaalt

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Nicolette de Vries – 10 april 2024