Privacybeleid

Het adres van mijn website is https://www.nicolettedevries.nl.

In dit privacybeleid beschrijf ik, Nicolette de Vries, gevestigd in Mierlo, hoe en wanneer ik je persoonlijke gegevens verzamel, gebruik en deel als je een product of dienst van mij afneemt, contact met mij opneemt of mijn website bezoekt.

 1. Welke gegevens ik verzamel
 2. Welke cookies mijn website gebruikt
 3. Van wie ik gegevens verzamel
 4. Waarom ik je gegevens verzamel en wat ik ermee doe
 5. Hoe lang ik je gegevens bewaar
 6. Hoe ik je gegevens beveilig
 7. Welke gegevens ik deel met derden en waarom
 8. Welke rechten je hebt
 9. Hoe je contact met mij opneemt
1. Welke gegevens ik verzamel

Als je contact met me opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, of je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan geef je mij je e-mailadres, je naam en soms nog meer persoonlijke gegevens. Als je iets bij mij bestelt, krijg ik ook persoonlijke gegevens van jou, zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens, de details van het door jou bestelde product, en soms je telefoonnummer.

2. Welke cookies mijn website gebruikt

Mijn website gebruikt alleen noodzakelijke functionele cookies en analytische cookies die geen persoonlijke gegevens verzamelen. Mijn site gebruikt geen tracking- of marketingcookies.

Op mijn website kun je geen reacties achterlaten of een account aanmaken. Ik heb deze opties uitgeschakeld, omdat ik niet wil dat er persoonlijke gegevens, waaronder cookies, van jou verzameld worden. Ook voor mijn nieuwsbrieven is alle tracking uitgeschakeld.

3. Van wie ik gegevens verzamel

Ik verzamel gegevens van de afnemers van mijn diensten en producten, en iedereen die via e-mail, telefoon of direct contact met mij opneemt, of zich aanmeldt voor mijn nieuwsbrief.

Het is niet mijn bedoeling zonder toestemming van ouders of een voogd gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. Ik kan dit echter niet controleren. Denk je dat ik zulke gegevens toch heb verwerkt? Stuur mij dan een e-mail , dan verwijder ik deze gegevens.

4. Waarom ik je gegevens verzamel en wat ik ermee doe

Als ik je gegevens verzamel, dan doe ik dat om de volgende redenen:

 • om je mijn diensten te kunnen verlenen. Ik heb bijvoorbeeld je gegevens nodig om je de bestelling te kunnen toesturen en je betaling af te handelen. Ik kan ze ook gebruiken om je te informeren over wijzigingen in mijn diensten en producten, of om andere klantenservice te bieden. Ten slotte kan ik ze gebruiken om eventuele geschillen op te lossen.
 • wanneer je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om mijn nieuwsbrief te ontvangen. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken door mij een e-mail te sturen of op de afmeldlink onder mijn nieuwsbrief te klikken.
 • als ik dat moet van de wet of een rechter. De belastingwetgeving kan mij bijvoorbeeld verplichten dat ik informatie bewaar over je aankopen.
 • op basis van een gerechtvaardigd belang (waarop ik volgens de wet recht heb), maar alleen als dat noodzakelijk is en niet in strijd met jouw rechten of belangen. Deze belangen zijn:
  • leveren van de door jou gevraagde diensten;
  • verbeteren van mijn diensten;
  • je marketingaanbiedingen doen (mijn commercieel belang).
5. Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om je mijn diensten te leveren. Over het algemeen verwijder ik je gegevens na 2 jaar. In bepaalde gevallen moet ik gegevens langer bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om mijn overeenkomsten te handhaven.

6. Hoe ik je gegevens beveilig

Ik beveilig bestanden met persoonlijke gegevens met een wachtwoord en bewaar hiervan een backup op een externe harde schijf. De technische en organisatorische maatregelen die ik neem om persoonlijke gegevens te beschermen, evalueer ik regelmatig en wanneer nodig pas ik ze aan.

Mijn website gebruikt een met SSL beveiligde verbinding (HTTPS) en versleutelt gegevens voordat ze via internet verstuurd worden.

7. Welke gegevens ik deel met derden en waarom

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Ik deel je persoonlijke gegevens alleen met derden om heel beperkte redenen en in heel specifieke situaties, namelijk:

 • met dienstverleners die ik inschakel om specifieke taken uit te voeren en diensten aan mijn bedrijf te leveren, zoals mijn boekhouder of de bezorgers van je bestelling. Ik deel alleen die gegevens die nodig zijn om deze diensten te kunnen verlenen.
 • om bepaalde wetten te kunnen naleven en wanneer ik het delen van je gegevens redelijk en noodzakelijk acht om:
  • te reageren op een juridisch proces of een overheidsverzoek;
  • mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid te kunnen naleven;
  • fraude en andere illegale activiteiten, beveiligingsproblemen of technische problemen te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken;
  • de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.
8. Welke rechten je hebt

Als je in bepaalde gebieden, zoals de EU, woont, heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 • Toegang. Je kunt de gegevens die ik van jou bezit, inzien en opvragen door mij een e-mail te sturen.
 • Wijzigen, beperken, verwijderen. Je kunt je gegevens wijzigen, mijn gebruik daarvan beperken of je gegevens laten verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren) dan zal ik op jouw verzoek je persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking van bepaalde gegevens op basis van mijn gerechtvaardigde belangen (zie punt 4).
 • Klachten. Als je in de EU woont en je je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten, kun je dit doen bij je nationale autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens en kun je een klacht indienen via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
9. Hoe je contact met mij opneemt

Heb je een verzoek of vraag? Stuur dan een e-mail naar info@nicolettedevries.nl Mijn bedrijfs- en contactgegevens vind je op mijn Contactpagina. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op je verzoek.

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Nicolette de Vries – juli 2020